สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว


สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ระดับชั้น ม.ต้น บรรยายโดย พี่ย้ง เน้นในส่วนของการแก้สมการ เพื่อต่อยอดความรู้ในการแก้โจทย์ปัญหา สนใจสั่งซื้อสื่อการสอนเรื่องนี้ ติดต่อได้ที่ yong.sompong@gmail.com (Facebook : Yong Sompong)

20,082