หลายคนมีความสุขจากแค่ได้ฟังเสียงธรรม-โดย-ชาตวโรภิกขุ


เป็นการรวบรวมธรรมะคำสอนจากบทประพันธ์ "ผู้สละโลก" ของอาจารย์วิศิน อินทสระ (http://goo.gl/WKn5N) โดยนำมาร

124,453