เทคนิคการคิดเลขเร็ว


ClickForTrick By P'BOB ตอน เทคนิคการคิดเลขเร็ว
สอนเทคนิคการคิดเลขเร็ว เทคนิคลัด การ บวก ลบ คูณ หาร เลข โดยไม่ต้องใช้กระดาษทด
พบกับการเรียนคณิตศาสตร์ และวิชาอื่นๆที่สนุกสนานได้ที่ ClickForClever.com

http://www.clickforclever.com

66,759