รางวัลของครู-ปาน-ธนพร


ทำเพื่อให้เคุณครูทุกท่าน 
ทำโดย ด.ช.อัศนันท์ อภิสิทธิ์วรโชติ 
โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา
มอบให้แก่ คุณครู โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา และ โรงเรียนเกียรติคุณวิทยา

47,848