โครงงานวิทยาศาสตร์


โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง การสกัดสารจากหอมแดง หัวหอมใหญ่และกระเทียม เพื่อยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรีย Escherichia coli และ Staphylococcus aureus

6,729
Science! 01:01