ปาฏิหารย์-พระธาตุนาดูน


ปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติ เมื่อมีงูนับร้อยปรากฏอยู่บนองค์พระธาตุนาดูน จังหวัดมหาสารคาม http://www.nadoon.com/ 

141,178