ปาฏิหารย์-พระธาตุนาดูน


ปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติ เมื่อมีงูนับร้อยปรากฏอยู่บนองค์พระธาตุนาดูน จังหวัดมหาสารคาม http:/

165,434