ลำกลอนประยุกชุด-ลำชิงชู้-ชุดที่-3-ลำโดย-สายยล-จิตรธรรม-ทองแปน-พันบุปผา-หัสดี-บุญเชิด


ลำชิงชู้ ชุดที่ 3
สายยล  จิตรธรรม
ทองแปน  พันบุปผา
หัสดี  บุญเชิด

98,990